De coronacrisis kan uw mentale gezondheid  beïnvloeden. U kunt angstig of somber zijn, stress ervaren of andere klachten ontwikkelen. Onderstaande adviezen helpen u om tijdens deze periode extra aandacht te besteden aan uw mentaal welzijn. 

4000_psychisch.png

Zorg goed voor uzelf. Doe wat u zelf kunt doen en maak gebruik van de hulp die u kunt krijgen.

Adviezen voor thuis

Adviezen over mentale gezondheid voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen: 

1. Zorg voor een structuur in de dagindeling 

Probeer zoveel mogelijk de normale dagindeling aan te houden. Dit doet u door op dezelfde tijden op te staan, naar bed te gaan en te eten als voor de coronacrisis. Plan ook per dag verschillende activiteiten om sleur te voorkomen.

Kijk voor meer informatie over structuur op:

2. Zorg voor voldoende ontspanning 

Doe minimaal één uur per dag iets voor uzelf waar u energie van krijgt. Blijf ook lichtpuntjes zien: schrijf iedere dag drie positieve dingen op die u hebt meegemaakt, hebt gedaan of hebt gezien. 

Kijk voor meer informatie over ontspanning op:

3. Voorkom veel stilzitten 

Werkt u (vooral) thuis? Wissel dan uw werk af met voldoende pauzes. Neem bijvoorbeeld pauze door een korte beweegactiviteit of wandeling. Bewegen heeft een positief effect op de concentratie.

Kijk voor meer informatie over het voorkomen van stilzitten op:

4. Probeer voldoende te slapen 

Maak geen gebruik van beeldschermen (tv, computer, tablet of telefoon) vlak voor het slapen gaan. Als u merkt dat u gestrest raakt door nieuws over het coronavirus, zoek het dan niet op door bijvoorbeeld tv te kijken op uw slaapkamer. Als u voldoende slaapt, kunt u stress veel beter aan.

Kijk voor meer informatie over slapen op:

Snelbeterinjevel.nl : online trainingen om te werken aan slaap-, pieker- of stressklachten

5. Laat los waar u geen invloed op hebt

Weet dat onzekerheid bij het leven hoort en probeer hier mee om te gaan. Wat u kan helpen, is om deze crisis te zien als een uitdaging om sterker te worden. Vraag om hulp als u merkt dat dit nodig is. 

Kijk voor meer informatie over loslaten op:

6. Zoek steun bij negatieve gevoelens

Praat met iemand over uw situatie en gevoelens. Dit kan een moeilijke stap zijn en het ontmoeten van mensen is door het coronavirus nu lastiger. Toch helpt het om uw emoties met anderen te delen. Zoek mensen online op of maak een afspraak met een hulpverlener of huisarts. 

Kijk voor meer informatie over steun bij negatieve gevoelens op:

Voor professionals

De bovenstaande adviezen kunt u als professional, werkzaam bij gemeente, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst of in de zorg, ook gebruiken om mensen te helpen bij klachten als angst, somberheid, stress of andere mentale problemen. 

Meer informatie voor professionals vindt u op:

  • Trimbos.nl :  mentale gezondheid en het coronavirus
  • NJi: adviezen voor gemeenten om aan de mentale gezondheid van jongeren te werken
  • Pharos: begrijpelijke informatie over het coronavirus
  • Arq.org : psychosociale effecten van de coronacrisis
  • Arboportaal.nl : tips om het thuiswerken goed vol te houden
  • Steunpunt Coronazorgen: ik werk in de zorg

Deze leefstijladviezen zijn tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM)) en Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bij deze adviezen zijn de algemene maatregelen. rondom het coronavirus in Nederland leidend.