Vanwege het coronavirus hebben we vanwege de 1,5 meter afstand en het thuiswerken nog steeds op een andere manier contact met elkaar. Ondanks dat we minder fysiek contact met elkaar kunnen hebben, blijft sociale interactie belangrijk. Bekijk onderstaande adviezen om sociale interactie ten tijde van corona te stimuleren.

Help elkaar in deze tijd en heb geduld met de ander. We hebben elkaar nodig om het vol te houden. 

Adviezen voor thuis

Sommige mensen kunnen geen bezoek ontvangen, bijvoorbeeld als zij verkoudheidsklachten hebben of besmet zijn met corona. Onderstaande tips helpen bij het in contact blijven met deze personen:

1. Probeer anderen te helpen 

Maak een praatje door te (beeld)bellen of langs te gaan op 1,5 meter afstand. Vraag hoe het gaat en of ze hulp nodig hebben. Denk aan uw ouders, maar vraag het ook aan een oude tante of oom, buur of iemand anders. Andere mensen helpen heeft niet alleen een positief effect op degene die hulp krijgt, maar ook op u, als persoon die helpt. 

Kijk voor meer informatie over eenzaamheid op:

2. Doe wat u zelf kunt doen en hoort te doen volgens de maatregelen  

Draag bij aan een goede sfeer in huis. Communiceer op een vriendelijke manier en met humor als u met meer mensen in een huis woont. 

Kijk voor meer informatie over een goede sfeer thuis op:

 • Pharos.nl : thuisblijven en opvoeding in tijden van het coronavirus
 • Nji.nl : tips voor gezinnen in tijden van het coronavirus

3. Let ook op wat uw kinderen online doen 

Praat met uw kind(eren) over hoe ze veilig online contact kunnen hebben, zoals eigen grenzen bewaken of over grenzen van anderen gaan.  Verliefdheid, pesten in groepsapps, nieuwsgierigheid naar seks; het gaat gewoon door, maar nu vooral online. 

Kijk voor meer informatie over online gedrag op:

Seksuelevorming.nl : tips voor veilig online contact in tijden van het coronavirus

4. Houd elkaar in de gaten

Houd elkaar in de gaten. Vanwege de coronacrisis zitten we noodgedwongen thuis. Er kan sprake zijn van stress omdat mensen bang zijn om ziek te worden, of om hun baan te verliezen. Hierdoor kan de spanning in huis oplopen, met soms geweld tot gevolg. 

Kijk voor meer informatie over online contact op:

 • Nji.nl : tips voor gezinnen in tijden van het coronavirus
 • Veiligthuis.nl : advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Arboportaal.nl : houd online contact met collega’s en andere tips voor thuiswerken
 • YouTube.com : video van Centrum Seksueel Geweld over wat te doen als iemand vertelt seksueel misbruikt te zijn

5. Wees vriendelijk voor elkaar, thuis en in de supermarkt 

Help elkaar om elkaar aan de 1,5 meter te houden en houd vol. Niemand kan er iets aan doen, iedereen zit in hetzelfde schuitje. We maken er samen het beste van. Wees ook creatief in deze tijd.

Kijk voor meer informatie over vriendelijkheid op:

 • YouTube.com : video over volhouden in de coronacrisis van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
 • Thebestsocial.media : creatieve kunstchallenge om het thuiszitten dragelijker te maken

Voor professionals

De bovenstaande adviezen kunt u als professional, werkzaam bij gemeente, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst of in de zorg, ook gebruiken om mensen te helpen contact met elkaar te blijven behouden. 

Meer informatie voor professionals vindt u op:

 • Arq.org: ondersteunen bij de psychosociale effecten van de coronacrisis
 • Pharos: bellen voorkomt een corona-isolement bij kwetsbare ouderen
 • Pharos: begrijpelijke informatie over het coronavirus en opvoeden
 • Kis.nl : tips om eenzaamheid bij migrantenouderen door coronavirus te voorkomen
 • Movisie : dossier over het coronavirus en het sociaal domein
 • Steunpunt Coronazorgen : ik werk in de zorg

Deze leefstijladviezen zijn tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituutPharosVoedingscentrum, Rutgers, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM)) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bij deze adviezen zijn de algemene maatregelen rondom het coronavirus in Nederland leidend.