Telefoonnummer

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Openingstijden

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Leefstijl

Welbevinden

Onderzoek naar gedrag en welbevinden Het RIVM en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (in samenwerking met andere GGD’en) onderzoeken het gedrag en welbevinden van Nederlanders tijdens de coronacrisis. …

Leefstijl

Wetenschappelijk

Wetenschappelijk onderbouwde adviezen De leefstijladviezen zijn ontwikkeld in samenwerking met verschillende thema-instituten, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM. De algemene …

Leefstijl

Goede weerstand

Leefstijladviezen voor een goede weerstand Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vier leefstijladviezen geformuleerd, gebaseerd op de belangrijkste pijlers van het Nationaal Preventieakkoord: beweging, voeding, alcohol en roken. …