Het coronavirus en de maatregelen kunnen zorgen voor angst, spanningen en somberheid. Hierdoor is er een risico op toename van het gebruik van alcohol, tabak en drugs. Onderstaande adviezen helpen bij het beperken van middelengebruik.

Beperk het gebruik van alcohol, drugs en tabak. Op dit moment is het risico groot dat u het vaker en meer gaat gebruiken.

Adviezen voor thuis

Adviezen voor het beperken van middelengebruik onder jongeren, (jong)volwassenen en ouderen: 

1. Beperk roken, of probeer te stoppen met roken 

Besef dat rokers doorgaans meer risico lopen op luchtweginfecties dan niet-rokers. In het algemeen zijn rokers ook gevoeliger voor het coronavirus en zijn de klachten ernstiger. 

Kijk voor meer informatie op: Roken en corona

En voor hulp bij het stoppen met roken op: Ikstopnu.nl

2. Probeer in deze tijd minder alcohol te drinken, of drink niet 

Besef dat alcohol niet helpt tegen coronastress. Ook al kan het lijken dat een glas alcohol op korte termijn de stress even vermindert, op lange termijn zorgt alcoholgebruik voor een toename van stress en angstgevoelens. Teveel alcohol kan er ook toe leiden dat u de gedragsregels als 1,5 meter afstand niet meer goed naleeft. 

Kijk voor meer informatie over alcohol op:

Alcoholinfo.nl : hulp bij het beperken van of stoppen met alcohol drinken

3. Maak gebruik van de hulp die je kunt krijgen 

Maak gebruik van hulpverleners, zoals huisartsen, als u hulp nodig hebt bij het minderen of stoppen met alcohol, roken of drugs. Ze staan klaar om u te helpen. Of maak gebruik van online hulp.

Kijk voor meer informatie over hulp bij het minderen van – of stoppen met – alcohol drinken, roken of drugs op:

  • Alcoholinfo.nl : hulp bij het beperken van of stoppen met alcohol drinken
  • Rokeninfo.nl : hulp bij het beperken van of stoppen met roken
  • Drugsinfo.nl : hulp bij het beperken van of stoppen met drugsgebruik

Voor professionals

De bovenstaande adviezen kunt u als professional, werkzaam bij gemeente, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst of in de zorg, ook gebruiken om mensen te helpen bij beperken van middelengebruik als roken en alcohol. 

Meer informatie voor professionals vindt u op:

  • Trimbos.nl : dossier over het coronavirus en alcohol, roken, drugs en mentale gezondheid
  • Rijksoverheid.nl : download de poster ‘Zorg goed voor jezelf’ met leefstijladviezen rondom bewegen, voeding, roken en alcohol

Deze leefstijladviezen zijn tot stand gekomen in samenwerking met het Trimbos-instituut, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM)) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bij deze adviezen zijn de algemene maatregelen rondom het coronavirus in Nederland leidend