Wetenschappelijk

Wetenschappelijk onderbouwde adviezen

De leefstijladviezen zijn ontwikkeld in samenwerking met verschillende thema-instituten, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM. De algemene maatregelen rondom bestrijding van het nieuwe coronavirus in Nederland zijn hierin leidend.