Welbevinden

Onderzoek naar gedrag en welbevinden Het RIVM en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (in samenwerking met andere GGD’en) onderzoeken het gedrag en welbevinden van Nederlanders tijdens de coronacrisis. …

Wetenschappelijk

Wetenschappelijk onderbouwde adviezen De leefstijladviezen zijn ontwikkeld in samenwerking met verschillende thema-instituten, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM. De algemene …

Goede weerstand

Leefstijladviezen voor een goede weerstand Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vier leefstijladviezen geformuleerd, gebaseerd op de belangrijkste pijlers van het Nationaal Preventieakkoord: beweging, voeding, alcohol en roken. …